052-2933025
תוצאות לפי מילההורים וילדים :
מה גרם לאמו של סיומקא לפרץ של אלימות פתאומית? ומה מניע אותנו בהתנהגותנו עם ילדינו ובמה שאנו מצפים מהם? לפי קטע מ"מהתלת הדם", ובקישור לסיפורים אחרים של שלום עליכם המתרחשים באותו סוג של פרק-זמן.
איך אנו עלולים מבלי משים לגרום לכך שילדינו יפתחו ראיית עולם אלימה. המאמר מבוסס על שיחה שהייתה לי עם אמא לילדה בת שלוש.