052-2933025
תוצאות לפי מילהכבוד האדם :
שמץ מהמחקר העצמאי של ליאור דגן על כבוד האדם. איך אדם מאבד בעיני עצמו את כבודו? מהו החלק שלנו בכך כחברה, כהורים, כחברים? איך אנו יכולים לסייע בתהליך השבת הכבוד העצמי או ביצירת הכבוד העצמי? ליאור מתייחס לנושא בהרצאותיו ובפעילויותיו עם תלמידים ועם אנשי חינוך
כבוד האדם 1: מדוע ילד מאפשר לאחרים ללעוג לו, ומה החלק שלנו בכך? מיהו הילד שמכיל בתוכו שני ילדים, ואיך רואים זאת ב"מעשה באגוזים" מאת שלום עליכם?
על הנהר שבו גועשים סלעים ואבנים, על אחד מהסיפורים החידתיים של שלום עליכם, על הריסת כבוד האדם ועל התקווה לבנותו מחדש
בתוך הסיפור הקודר והמצמרר "העיוורת" מסתתר קטע יפה במיוחד, עם שמץ תקווה לשמחת חיים אמיתית.
סיפור אמיתי מהתקופה שהייתי בבית הספר היסודי - רגע מפתיע ומטלטל שמלווה אותי עד היום בעבודתי עם ילדים ומבוגרים