052-2933025
תוצאות לפי מילהשלום עליכם :
השיח הציבורי בעניין הורות מתמקד כיום רובו ככולו בשאלת היעדר הסמכות ההורית. במאמרים שלפניכם ליאור דגן מפנה את הזרקור להיבטים אחרים של ההורות ושל היחס שלנו לילדינו.
מה גרם לאמו של סיומקא לפרץ של אלימות פתאומית? ומה מניע אותנו בהתנהגותנו עם ילדינו ובמה שאנו מצפים מהם? לפי קטע מ"מהתלת הדם", ובקישור לסיפורים אחרים של שלום עליכם המתרחשים באותו סוג של פרק-זמן.
כבוד האדם 1: מדוע ילד מאפשר לאחרים ללעוג לו, ומה החלק שלנו בכך? מיהו הילד שמכיל בתוכו שני ילדים, ואיך רואים זאת ב"מעשה באגוזים" מאת שלום עליכם?
על הנהר שבו גועשים סלעים ואבנים, על אחד מהסיפורים החידתיים של שלום עליכם, על הריסת כבוד האדם ועל התקווה לבנותו מחדש