052-2933025

בשנים הרבות בהן שיטת רבדים פותחה ופועלת בהצלחה רבה, עברו במרכז הלמידה של רבדים תלמידים שונים - ילדים, בני נוער ומבוגרים, כאשר המבוגר שבהם היה מעל גיל 70 (מה שמראה שאין מגבלת גיל לרצון להתקדם וללמוד). מובאים להלן סיפורים אמיתיים של תלמידים, כאשר הפרטים שונו לצרכי שמירה על סודיות וצנעת הפרט.

העבודה בשיטת רבדים מורכבת מהשלבים הבאים:

1. אַמְבֵּר - אבחנה מדויקת בשיטת רבדים ׁׁ(סיפורי המקרה שבתחתית דף זה מבהירים כיצד הדבר מתבצע. נקודה חשובה: אַמְבֵּר מתבצע בדרכים שונות, בהתאם למאפייני התלמיד ולאופי קשייו)

2. התוויית תכנית עבודה בהסתמך על שלב 1

3. תהליך למידה וקידום התלמיד בהסתמך על שלב 2

חשוב לציין:

השיטה מודולרית. כלומר: ישנם מקרים שבהם אפשר לדלג על שלבים 1-2, ומאידך - במקרים מסוימים מגיעים תלמידים רק לשלב 1 ו-2, והתוויית תכנית העבודה מיועדת לגורם אחר שעובד עם התלמיד, לפי בחירתו או בחירת הוריו. יתר על כן, יש הפונים לליאור דגן עבור שני השלב הראשון בלבד, על מנת "לדעת מי אני".

עוד לגבי אַמְבֵּר - אבחנה מדויקת בשיטת רבדים:

יש אנשים - ילדים, בני נוער ומבוגרים - שלגביהם מתקיים הביטוי העממי "נופלים בין הכיסאות": הלקות שלהם איננה ברורה, האבחון שלהם אינו חד משמעי וכיו"ב. בשיטת רבדים, הבנויה כך שהיא מאפשרת להתייחס למכלול של גורמים, ליאור דגן מצליח להגיע לזיהוי ואבחנה מדויקים ככל האפשר של גורמי הקושי, וזאת גם אם הם נדירים או אף ייחודיים. אתם מוזמנים לקרוא על כך בסיפורי המקרה. 

Image result for ‫קאיטוש המכשף‬‎

אנו מנסים להבין את הילד לפי הפרדיגמות המוכרות לנו, אבל מה עם ילדים שאינם מתאימים לתבנית? ליאור דגן חוקר עצמאית את דרכו והגותו של יאנוש קורצ'ק - קורצ'ק מתייחס לכך בהרחבה בכתביו. בתמונה: קאיטוש המכשף (המבוגרים שבינינו מכירים בוודאי את העיבוד של י. ליכטנבום "יותם הקסם" - ליאור דגן ממליץ על התרגום המלא של אורי אורלב), ספר שבו יש ניסיונות בלתי פוסקים מצד גורמים שונים ומשונים לתייג ולתוות את קאיטוש, אך כל אחד רואה אותו רק מזווית ראייה מסוימת, שבעיניו היא החשובה ביותר... מאמר של ליאור דגן בעניין זה יועלה לאתר בקרוב. למאמר קצר של ליאור דגן על פן אחר של קאיטוש המכשף, לחצו כאן.

 

כל האמור לעיל עוסק בזיהוי ואבחנה מדויקים טרם תחילת התהליך או ללא קשר לתהליך, אולם יש לכך פן נוסף. במהלך השנים פנו בתי ספר לליאור דגן בבקשה לבצע אַמְבֵּר - אבחנה מדויקת בשיטת רבדים, לתלמידים שהינם לקויי למידה, אך מסיבות אלה ואחרות משרד החינוך סירב לתת להם התאמות. חשוב לציין: סיבות הסירוב אכן נראו כמוצדקות, ואין ליאור דגן בא בטענות כלשהן למשרד החינוך עקב כך (זאת ללא קשר לביקורת על משרד החינוך והמערכת, ואף על מערכת ההשכלה הגבוהה, שליאור אינו מהסס להביע בגלוי). הזהירות של משרד החינוך במתן ההתאמות מובנת בהחלט, וזאת בעיקר בגלל - עצוב לומר - מקרי הרמאויות הרבּים

אותם בתי ספר הגישו למשרך החינוך את המסמכים הרלוונטיים ונענו בשלילה, ורק לאחר שצירפו למסמכים את חוות הדעת של ליאור דגן, התלמידים הללו, שבאמת ובתמים היו זכאים להתאמות, קיבלו את המגיע להם. כיום ליאור מבצע אַמְבֵּר - אבחנה מדויקת בשיטת רבדים, גם לצורך קבלת התאמות במערכת האקדמית ובבחינה הפסיכומטרית. שני עקרונות חשובים: 

1. ליאור דגן אינו פונה ישירות לגורמים האחראיים על מתן ההתאמות. המסמך המופק מופנה להורים או לבית הספר.

2. הכול אמת. יש אפשרות שתוצאות הזיהוי והאבחנה המדויקים לא תהיינה כאלה המראות על עילה להתאמות. במקרה זה, אין בשום אופן "שיפוץ" או "עיגול פינות" - מה גם, שהתהליך מתועד ומוקלט. שוב: הכול אמת. 

לגבי ילדים ובני נוער: במהלך תהליך העבודה ליאור דגן מקפיד על קשר רציף עם ההורים, ואם אין התנגדות לכך מצד הילד - השיעורים מוקלטים ומועברים לתיקיית drive. ההורים מקבלים גישה מלאה לתיקייה זו. כמו כן, ליאור דגן מקיים קשר רציף עם גורמים רלוונטיים בבית הספר או במסגרת אחרת שהתלמיד נמצא בהּ.

אתם מוזמנים לקרוא על כך בקישורים שלפניכם. כל הסיפורים והמכתבים אמיתיים; השמות כמובן בדויים.

שרון: לקות למידה חריפה - חוסר יכולת ללמוד? ההפך הוא הנכון!
מכתב שליאור דגן כתב עבור מכינה שהטילה ספק ביכולתה של נערה לקוית למידה ללמוד. לכאורה - היא לא מסוגלת ללמוד, האינטליגנציה שלה נמוכה ביותר... המסמך מבהיר את ההבדלים בין לקות למידה לאינטליגציה נמוכה, בכל המישורים הרלוונטיים. חשוב לקריאה, לכל מי שמתלבט בכך.
ילד שאובחן בטעות כבעל לקויות חברתיות
מהלך פגישת זיהוי ואבחנה עם ילד שאובחן קודם לכן בטעות כסובל מלקות חברתית קשה. המאבחנת הקודמת אמרה שהילד "לא מתאים לשום תבנית" - השיטה שפיתח ליאור דגן מאפשרת אבחנה מדויקת של מצבו של ילד, שהכלים האבחוניים הסטנדרטיים אינם נותנים לו מענה.
נערה שכולם התייאשו ממנה
נערה שהייתה במצב של חוסר תפקוד מוחלט מבחינה לימודית וחברתית - ועם זאת, המורים היו בטוחים שיכולותיה האמיתיות הן גבוהות. לאחר מפגש זיהוי ואבחנה מדויקים, ליאור דגן זיהה את המקורות לחוסר התפקוד, והתווה תכנית לתהליך שנותן להם מענה מלא. הנערה הגיעה לביטחון עצמי
אלימות הקשורה ללקות מרחב
מדוע הילד הטוב הזה נהיה פתאום אלים? ליאור דגן מציג את זיהוי המצוקה הנסתרת ואת תהליך העבודה בשיטת רבדים. מה הניע את הילד לבחור בדרך האלימות, וכיצד הצוות החינוכי בביה"ס יכול למנוע זאת.
בנייה יזומה של ידע לשוני כמענה להיעדר ידע אמפליציסטי
ידע אמפליציסטי - מושג לא מוכּר לרבים מאיתנו, אך חשיבותו עצומה בהתייחס ללמידה וגם לתפקוד בחיי היום-יום. במכתב שלפניכם מוסברים המושג ומשמעות היעדרו. עוד מתואר במכתב זה כיצד ליאור דגן בנה, בשיטת רבדים, את הידע של הילד, כך שמצבו השתפר בתחום הלימודי והחברתי.
ילדה שהתקשתה בהבנת הנקרא ובמיומנויות למידה
תהליך עבודה עם ילדה בביה"ס היסודי - מתואר במכתב ששלח ליאור דגן לצוות המורים. במהלך התהליך הלימודי הילדה חוותה שיפור במתמטיקה, בהבנת הנקרא, וגם מבחינת היחס שלה ללימודים, ואף לעצמה ולחיים בכלל. ניתן להגיע לכך אם עובדים באופן שיטתי המשלב חשיבה ומיומנויות, ונ
תכנית לימוד קריאה עבור ילד בכיתה א
מכתב ששלח ליאור לצוות המורים בבי"ס יסודי - תיאור מהלכו של מפגש זיהוי ואבחנה מדויקים עם ילד שלא הצליח ללמוד לקרוא, ותכנית עבודה שליאור הציע על סמך שיעור זה. במכתב מוזכרת בעיה בתפיסת המרחב והפחתת אלימות, הרחבה על כך תופיע באתר זה בקרוב.
קריאה לא שוטפת, אך לא לקות קריאה
תהליך עבודה עם ילד שהיה במצב של חוסר אונים בכיתה
דו"ח שכתבתי להורים לאחר תהליך עבודה שעשיתי עם בנם (דני - שם בדוי), תהליך שנמשך כמה חודשים.
ילד עם בעיה במתמטיקה