052-2933025

להיות מי שאתה באמת, ולמידה- מה הקשר?? בבקשה...

 

כאשר אתה לומד, אם אתה לומד באופן שהוא בעל ערך (לתפיסתי) - אתה קודם כל לומד על עצמך, לומד להתקרב לעצמך ולגלות מי אתה באמת. לפי תפיסתי, כל דבר שאתה עושה/אומר/מרגיש/חושב, והוא שלילי, כלומר מהווה פגיעה במישהו אחר או בעצמך - הוא לא מי שאתה. כל דבר שאתה עושה/אומר/מרגיש/חושב, והוא חיובי - זה מי שאתה.

כשאני אומר "פגיעה" אני מתכוון פחות או יותר לכל מידה של פגיעה - אלימות פיזית, הקנטות, הימנעות מלעשות משהו שאתה אוהב, להיות בטוח שאתה שונא את מה שאתה אוהב, להיות בטוח שלעולם לא תצליח, מחשבות מבטלות לגבי עצמך ועוד. כל פגיעה מסוג זה מבטאת מידה זו או אחרת של מצוקה.

ומה הקשר בין כל זה ללימודים?