052-2933025

תהליך עבודה עם ילד

שהיה במצב של חוסר אונים בכיתה

1) המצב ההתחלתי של דני

לכבוד

___________________,

הנידון: דו"ח לגבי פעילותי עם דני (אוקטובר **** – פברואר ****)

 

 המצב ההתחלתי של דני

  1. לפי אבחון שנערך על-ידי ***, לדני יש הפרעת קשב. בשיעור פרטני בא הדבר לידי ביטוי בתזוזה מרובה, חוסר שקט ועצבנות. במהלך ארבעת השיעורים וגם במהלך שיעור שהתקיים לאחר הפסקה של כשלושה שבועות (פברואר ****), דני היה במצב של אי-שקט במשך כמחצית השיעור ואף יותר. לעומת זאת, כאשר נשמר רצף השיעורים, מצב זה נמשך כעשר דקות עד רבע שעה בשיעור שאורכו 90 דקות, וכארבע-חמש דקות בשיעור שאורכו 60 דקות. ההשפעה ניכרת יותר בעת שיעור בכיתה, וגם במרכז הלמידה בביה"ס. לדברי המורה ממרכז הלמידה בביה"ס, דני מתקשה להישאר במצב ישיבה לאורך זמן – קם, הולך ממקום למקום, יוצא מהחדר וכו'[1].
  2. המאמץ הרב שעל דני להשקיע על מנת להישאר מרוכז, משאיר לו מידה מועטה של משאבי קשב לביצוע משימות "פשוטות" בכיתה: הקשבה למורה, העתקה מהלוח, כתיבת הנאמר בכיתה. במצב זה נותרת לו מידה מועטה ביותר של משאבי קשב למשימות מורכבות יותר, כלומר להבנת הנאמר בכיתה ולהבנת הכתוב על הלוח וקישורו לחומר הנלמד. במהלך השיעור דני עסוק בהתרכזות בהעתקה נכונה מהלוח (כלומר, להעתיק את הדברים בסדר הנכון, בכתיב נכון, למקומות המתאימים בחוברת) ובכתיבה נכונה של החומר המוכתב על ידי המורה. אין זה קל כלל, וכאשר דני עסוק בכך אין הוא פנוי להבנת החומר, ואף אינו מגיע למצב שהוא פנוי לשאול את עצמו – "האם אני מבין את מה שאני כותב?" מצב זה הביא לכך שדני ויתר על הניסיונות להבין את הנאמר בכיתה. להערכתי, מצב זה נמשך מאז שדני היה בכיתה ה', אם לא קודם לכן.
  3. כל הנאמר בסעיפים 1 ו-2 שלעיל, בתוספת התסכולים והכישלונות שהתלוו לכך, השפיע באופן שלילי ביותר ואף הרסני על הביטחון העצמי הלימודי של דני. כלומר, דני פוחד לנסות להבין, כל דבר שקשור בחומר לימודי מהווה עבורו פתח לכישלון ולתסכול. הדבר מתקבל על ידי הסביבה בביה"ס כ"חוסר מוטיבציה".
  4. לכל האמור לעיל יש להוסיף קשיי זיכרון וקשיים בהשתלטות על מערכת של כללים מורכבים. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בתחומים: מתמטיקה, כישורי שפה ולשון, גיאוגרפיה.

 [1] שיחות טלפוניות שלי עם המורה בתאריכים: ****************