052-2933025

לִיבֶּ"ר: למידה ייחודית בשיטת רבדים

זהו תהליך המתקיים בעקבות תכנית סדורה ומפורטת, הנכתבת בידי ליאור דגן לאחר פגישת אַמְבֶּ"ר - אבחנה ייחודית בשיטת רבדים (הסתייגות: במקרים מסוימים אַמְבֶּ"ר איננו נדרש). התכנית מפורטת - אך גם גמישה ומזמנת מקום רב לספונטניות ולצרכים שעשויים לעלות במהלך התהליך.

תהליך הלמידה הוא כזה, שמאפשר לראות את שלבי ההתקדמות. ליאור דגן מנחה את ההורים (או את התלמיד עצמו, במקרה של תלמיד מבוגר) כיצד לזהות את ההתקדמות ההדרגתית של הילד. 

ליאור דגן מקיים לִיבֶּ"ר במגוון תחומים - לימודיים ושאינם לימודיים: בניית ביטחון עצמי, מתמטיקה, לשון, שימוש נכון בשפה, הבנת הנקרא, כישורים חברתיים, הבעה בכתב ובעל פה ועוד. 

בתחתית הדף - דוגמאות לתהליכי לִיבֶּ"ר כפי שליאור מציג בפני ההורים והמורים. חשוב לציין: הדוגמאות מציגות את המכתבים בעילום שם ובמקוצר. מה שההורים והמורים מקבלים הוא כמובן מקיף יותר.

המילה לִיבֶּ"ר, לבד מהיותה ראשי התיבות (אגב, ראשי תיבות זו אחת התרומות של העברית לתרבות האנושית), מרמזת על הגזע הלטיני liber, שענפיו הם: liberty - חירות; library - ספרייה. חירות המחשבה, החירות להרגיש ולהיות אתה-עצמך, בד בבד עם השכלה ועושר מחשבתי ורגשי, המבוטא בספרייה, ביתם של ספרים רבים ושונים - כל אלה מהערכים שבשיטת רבדים. (הערונת: בשפות השמיות יסוד משפחת מילים מכונה "שורש", ובשפות לטיניות - "גזע")

בתהליך לִיבֶּ"ר מוקדש מקום מיוחד לשקיפות ולשיתוף ההורים. השיעורים מוקלטים, והגישה להקלטות - בלבדית להורים. אין הקלטה במקרים של התנגדות, ולוּ מזערית, מצד התלמיד. 

בתמונות המסך שלפניכם ניתן לראות את השקיפות,את השיתוף ואת הקשר הרציף עם ההורים והמורים, כמו גם את ההצלחות שבתהליך ואת הערכים המשתקפים בו. 

 

 

 

 

 

הערכים הלימודיים והאישיים: הרחבת אופקים, קישור בין תחומים, ראייה מערכתית, אמון, התמדה, שקיפות, כבוד לילד (יאנוש קורצ'ק!), התייחסות לתלמיד כאדם לצד ההישגים הלימודיים, נחישות, למידה כבילוי, דיוק, שאיפה להשגים, תמיכה בהורים, קשר רציף עם ההורים והמורים, הומור, הוקרת המאמצים והאמון של התלמיד והוריו.

דוגמאות נוספות לתהליכי לִיבֶּ"ר תצורפנה לדף זה בקרוב. 

 

 

 

 

בנייה יזומה של ידע לשוני כמענה להיעדר ידע אמפליציסטי
ידע אמפליציסטי - מושג לא מוכּר לרבים מאיתנו, אך חשיבותו עצומה בהתייחס ללמידה וגם לתפקוד בחיי היום-יום. במכתב שלפניכם מוסברים המושג ומשמעות היעדרו. עוד מתואר במכתב זה כיצד ליאור דגן בנה, בשיטת רבדים, את הידע של הילד, כך שמצבו השתפר בתחום הלימודי והחברתי.
ילדה שהתקשתה בהבנת הנקרא ובמיומנויות למידה
תהליך עבודה עם ילדה בביה"ס היסודי - מתואר במכתב ששלח ליאור דגן לצוות המורים. במהלך התהליך הלימודי הילדה חוותה שיפור במתמטיקה, בהבנת הנקרא, וגם מבחינת היחס שלה ללימודים, ואף לעצמה ולחיים בכלל.